Zahájení demolice objektu Vosátkova č.p. 285 – Billa

 1.  dnes 10.11.2021 v ranních hodinách začala demolice objektu č.p. 285
 2. na místě bylo zjštěno:  objekt není oplocen dle pravidel pro demolici – zejména není oplocen a odpojen od plynu a elektřiny, na místě je demoliční bagr a v jihovýchodním rohu bourá místnosti bývalé pizzerie
 3. pořízena fotodokumentace
 4. informována místostarostka P12 paní E.Tylová
 5. zavolána policie ČR z důvodu veřejného ohrožení, neboť objekt není vyklizen a oplocen – otevřena je restaurace a objekt není odpojen od plynu a elektriky, lidé chodí volně kolem budovy
 6. policie zadokumentovala stav, navštívila restauraci kde se svítilo a bylo jí sděleno, nejsou odpojeni od plynu a elektriky, že mají smlouvu do července roku 2022
 7. dostavil se JUDr Teršl, pověřený vedením stavebního odboru P 12 a radní Ing. E.Tylová – viděli skutečný stav prováděných prací: bourání, demolovaný objekt není oplocen, zábor není vyznačen páskou, chybí osazení informační deskou s informacemi o stavebníkovi, investorovi, kontaktní osobě, atd…,
 8. na dotaz zda investor má povolený zábor pro demolici objektu vedoucí staveb. odboru odpověděl, že to není jasné, k bouracím pracem namítl, že se jedná o část z budov – není jasné co tím myslel, neboť objekt na který byl vydaný demoliční výměr je jen jeden; dále byl vyzván, aby stavební odbor stávající demoliční práce zastavil a to z důvodu veřejného ohrožení – neodpojení od veřejné sítě plynu a elektřiny, nedodržení pravidel pro demolici – plánu demolice; není jasné, zda byl dodržen předpis pro odstranění azbestu před samotnými demoličními pracemi
 9. na místo se dostavila správkyně objektu, která byla seznámena s nedodržením demoličního plánu
 10. policie ČR vše řádně zadokumentovala a vyzvala JUDr. Teršla aby ji bez prodlení informoval o dalším postupu stavebního odboru

Hana Lelková

Publikováno 10. listopadu 2021

Rubriky: 2021 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zahájení demolice objektu Vosátkova č.p. 285 – Billa

Demolice bývalé Billy

Vážení,

objekt Billy je zcela uzavřen a je zřejmé, že uvnitř již probíhají demontážní práce. Přesně nevíme, jak demolice bude probíhat, zda budou dodrženy všechny předpisy např.pro odstraňování azbestu atd. Zatím za objektem směrem k lesu vidíme jen haldy nepořádku. Protože tam pobíhaly myši, informovali o tom mnozí z nás odbor životního prostředí. Ten Trigemě nařídil nepořádek odstranit. Bohužel místo nezůstalo dlouho uklizené a stalo se odkladištěm všeho možného.

Při každé demolici musí být obvykle dodržována pravidla, jako např.:

 • Staveniště má být oploceno min. do výšky 1,8m, místo vjezdu opatřeno vraty, vrátnicí
 • Na viditelném místě na informační desce má být uveden: investor, zhotovitel, tel. č. první pomoci, policie a hasičů, atd
 • Práce by měly probíhat pouze v denních hodinách  8:00 až  18:00, je-li poblíž školka, v době odpoledního klidu dětí má být bourání omezeno
 • Nebezpečné látky např. azbest (např. obložení větracích trubek) by měl být odstraněn odbornou firmou už před demolicí
 • Demolovat by se mělo postupně od shora, železobeton – mechanicky rozdělen a postupně rozebírán
 • Na provoz aut apod. se vztahují vyhlášky a předpisy o provozu vozidel na komunikacích
 • Vozidla vyjíždějící ze stavby mají být očištěna, sypký náklad zakryt plachtou
 • Komunikace se musí čistit, prach při bourání zkrápět, voda však nesmí znečistit podzemní vody
 • atd.

Demolice objektu nám přinese značná omezení i tím, že jistě nebudeme moci parkovat na ploše pod Billou nebo vedle ní.

Bohužel se nám nepodařilo zjistit, jak dlouho tato situace potrvá. Doufejme, že jednání se zástupci Trigemy, které má svolat ing.arch. P. Hlaváček, 1. náměstek primátora Hlavního města Prahy, bude konstruktivní a naplní naše očekávání – zejména aby i v nové stavbě byly obchody, aby stavba svojí hmotou a výškou respektovala současnou okolní zástavbu a vhodně ji doplnila.

Hana Lelková

Publikováno 10. listopadu 2021

Rubriky: 2021 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Demolice bývalé Billy

Projednání PETICE proti výstavbě ve Vosátkově ulici

kdy: 14. 10. 2021 čtvrtek

kde: Mariánské náměstí 2 – radnice HMP

v kolik: od 14:00

Podpořte nás, prosím, svojí přítomností.

Pozn.: projednání bylo zařazeno do programu jednání zastupitelů na poslední chvíli.

Publikováno: 13. října 2021

Rubriky: 2021 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Projednání PETICE proti výstavbě ve Vosátkově ulici

Developer vrací radnici úder. Na Kamýku padne obchoďák

Článek v deníku Metro ze dne 12. října 2021

Publikováno: 13. října 2021

Rubriky: 2021 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Developer vrací radnici úder. Na Kamýku padne obchoďák

Zastupitelé Prahy 12 podpořili petici „Dvě věže“

Vážení spoluobčané,
zastupitelé městské části Prahy 12 na svém jednání dne 21.9.2021 podpořili naši petici a také nesouhlasí se stávajícím záměrem holdingu Trigema a.s. postavit ve Vosátkově ulici naddimenzované budovy.

Děkujeme zastupitelům a radě za trvalou podporu a věříme, že naše sídliště bude příjemným místem k životu.

Hana Lelková
petiční výbor

Zastupitelé městské části Praha 12 podpořili petici občanů proti „Bytovému domu Kamýk“

Publikováno: 23. září 2021

Rubriky: 2021 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zastupitelé Prahy 12 podpořili petici „Dvě věže“

Projednání Petice Dvě věže

KDY:    úterý  21. září,  19:00 hod.

KDE:   Sál nové radnice, ul. Generála Šišky, Modřany

Přijďte nás podpořit na jednání se zastupiteli Prahy 12.

za petiční výbor
Hana Lelková

Petice s pretentací

Publikováno: 19. září 2021

Rubriky: 2021 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Projednání Petice Dvě věže

Informace k petici

Vážení občané,
děkujeme Vám všem, kteří jste podepsali pod petici „Proti plánované naddimenzované výstavbě a zahuštění ve stabilizovaném území sídliště Kamýk a Lhotka v ulici Vosátkova na pozemku původního objektu ‚Billa‘“ a zejména těm z Vás, kteří jste se ujali sběru podpisů na podpisové archy.

Vzhledem k rychle se měnící situaci kolem nového projektu dvou věží jsme nemohli otálet a v době prázdnin jsme obsah petice uveřejnili a zahájili její podepisování. I v této době dovolených ji podepsalo 1 552 občanů. Počátkem září byla petice i s podpisovými archy předána jak na MČ Prahy 12, tak na Magistrát hlavního města Prahy.

V našem úsilí nás významnou měrou podpořila Rada městské části Prahy 12 a ve svém usnesení č. R-137-015-21 vyjádřila svůj nesouhlas s aktuální podobou projektu „Bytový dům Kamýk“ v ulici Vosátkova.

Dne 21. září, jako pevně zařazený bod v 19 hod., bude v Sále nové radnice petice projednána na veřejném jednání zastupitelů MČ Prahy 12.

Věříme, že se projednání zúčastníte a společně zastupitelům zdůvodníme, proč se současným projektem dvou věží nesouhlasíme.

Hana Lelková
petiční výbor

Publikováno: 14. září 2021

Rubriky: 2021 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informace k petici

Srovnání výšek „Dvou věží“ ve Vosátkově s okolními domy

Srovnání výšek „Dvou věží“ ve Vosátkově s okolními domy
Zde si můžete stáhnout obrázek v plném rozlišení.

Rubriky: 2021 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Srovnání výšek „Dvou věží“ ve Vosátkově s okolními domy

Praha 12 považuje i novou podobu bytového domu Dvě věže za předimenzovanou

Rada městské části na úterním (24. 8. 2021) jednání vyjádřila nesouhlas s novou podobou objektu „Dvou věží“ na místo obchodního centra v ulici Vosátkova.

 Ministerstvo pro místní rozvoj předchozí podobu objektu pro jeho nadměrnost zamítlo. Nyní se společnost Trigema pokouší o souhlas s menším projektem, který má mít opět podobu tzv. dvou věží, tentokrát o výšce 15 a 9 nadzemních podlaží. Snížení dle radnice i občanů však není dostatečné.  Místostarostka Eva Tylová k tomu uvádí: „Stále přetrvává předimenzovanost navrženého objektu ve srovnání s okolní zástavbou. Hrozí, že ve velké míře ubyde parkovacích stání pro místní obyvatele a v neposlední řadě bude v okolí navrhovaného projektu chybět i občanská vybavenost, která není připravena pojmout další množství nových obyvatel. Developer plánuje při výstavbě využít i veřejné pozemky, na kterých je nyní částečně park, na což nemá žádný právní nárok.

Developer postupně obchodní centrum v ulici Vosátkova uzavřel a tím způsobil občanům velký problém. Poslední nájemci dostali výpověď k 31. srpnu. Podle místostarostky Evy Tylové na nabídku radnice, že zařídí pronájem, který by  k avizovaným ztrátám z provozu obchodního centra nevedl, developer nereflektoval.

Schválené usnesení

Publikováno 1. září 2021

Rubriky: Aktuálně | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Praha 12 považuje i novou podobu bytového domu Dvě věže za předimenzovanou

Aktualizace informací k podepisování petice

Vážení,

děkujeme všem, kdo jste se zapojili do podepisování petice. Každý hlas je nesmírně důležitý.

Aby petici projednal magistrát, potřebujeme alespoň 1 100 podpisů. Teď na konci prázdnin a stále v době covidu je řada lidí mimo Prahu a proto je Váš podpis i každý další, který získáte, tak důležitý. Pokud na petičním archu budete mít i jen pár podpisů, nevadí, i ty jsou důležité.

Petici je možné podepisovat prakticky až do 31. srpna, kdy je poslední termín pro odevzání, po dohodě lze i 1.9., kdy budu podklady zpracovávat.

Podepsané archy odevzdejte prosím ve dnech 29., 30., 31. srpna v ul. Zárubova 506/4  v čase 16-19 hod.

Petiční výbor děkuje všem, kdo se podepisování zúčastnil.

O výsledku budete všichni informováni.

Hana Lelková

Publikováno 28. srpna 2021

Rubriky: 2021 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Aktualizace informací k podepisování petice

NALÉHAVÉ !!!!!!

Billa byla a co TRIGEMA chystá nyní

Věříme, že ani Vám není jedno, jak bude naše sídliště vypadat

V současné době má již TRIGEMA připravený nový projekt Dvou věží, který se příliš neliší od původního. První věž, která je blíže k autobusové zastávce, má 15 nadzemních podlaží včetně přízemního o výšce cca 4,5 m, které je určeno pro komerční využití. Přízemí bude v rovině ulice Ke Kamýku. Druhá věž má 9 nadzemních podlaží a byty jsou postaveny na přízemí, které je propojené s přízemím první věže. S tak masivní výstavbou nesouhlasíme!

Připravovaná stavba stále svojí hmotou a výškou významně převyšuje domy v bezprostřední blízkosti. Je nepřiměřeně veliká!  K zajištění stability používá šikmé kotvení, které zasahuje do pozemků hl. Města Prahy.

Navrhovanou novou podobu dvou věží, přestože oproti původnímu návrhu byla jejich výška snížena, považujeme za naddimenzovanou.

V této souvislosti jsme připravili PETICI, ve které vyjadřujeme  jednoznačný nesouhlas s projektem v navržené podobě, která obsahuje naše hlavní argumenty a je adresována zastupitelům a radě hlavního města Prahy a zastupitelům a radě Městské části Praha 12. Petici předáme adresovaným orgánům s požadavkem na její projednání a rozhodnutí v zájmu občanů žijících v dané lokalitě.

Obracíme se na Vás a naléhavě žádáme o aktivní zapojení každého z Vás do podepisování petice. Petici je možno podepisovat do neděle 29. srpna 2021. Pro podpis Petice primárně kontaktujte předsedy BD/SVJ v okolí projektu. 

Všechny spoluobčany žádáme o maximální podporu v tomto rozhodujícím okamžiku a o rozšíření petice mezi naše sousedy, spoluobčany a příznivce.

Každý podpis je důležitý !

Podepsané archy odevzdejte prosím ve dnech 29., 30., 31. srpna v ul. Zárubova 506/4 v čase 16-19 hod.

Za petiční výbor Hana Lelková, Klára Sasínková, Martin Kejkula, Miloš Ungr.

Zastavme společně naddimenzovanou stavbu Trigemy  

Text petice s podpisovým archem ke stažení

Publikováno 17. srpna 2021

Rubriky: 2021 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem NALÉHAVÉ !!!!!!

BILLA – byla a co bude dál?

Jistě jste mnozí z Vás zaznamenali, že prodejna Billy ve Vosátkově ul. je dlouhodobě uzavřena a Trigema dosud nesehnala dalšího nájemce, který by se o prodej potravin postaral. Navíc ani neprodlužuje nájemní smlouvy s dalšími prodejci, ale dává výpovědi i těm zbylým. Pomalu a jistě tak všichni odcházejí a  to málo z občanské vybavenosti, kterou jsme zde měli, mizí bez výhledu na její obnovení.

Co ale můžeme očekávat? 

Trigema bude jistě chtít napodruhé realizovat svůj záměr výstavby dvou věží, které dle projektu předloženého MHMP budou o něco nižší, ale je otázkou, zda splní všechny podmínky vydané rozhodnutím Ministerstva pro místní rozvoj. V současnosti může její záměr vyvrcholit demolicí stávajícího objektu. Před lety bylo příslušné rozhodnutí vydáno, a nyní zkoumáme jeho platnost – zda může být realizováno a za jakých podmínek.

Dění kolem stávajícho objektu není lhostejné nám a ani Městské části Prahy 12. Ta nyní žádá Trigemu o sdělení, co zamýšlí se stávajícím objektem udělat.

Hana Lelková

Publikováno 10. června 2021

Rubriky: 2021 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem BILLA – byla a co bude dál?

Územní studie Nové Dvory, metro D

Dobrý den,
v souvislosti s aktivitami kolem zastávky metra D – Nové Dvory jsme na přelomu roku vznesli připomínky, které se týkaly hlavně řešení dopravy kolem metra a nebezpečí, že se naše sídliště stane parkovištěm aut, které k metru budou přijíždět zejména ulicemi Lhotecká – Durychova.
Práce na projektu pokračují a jsou připraveny akce ke zjištění názoru občanů.

V příloze Vám posílám odkaz vytvořené FB události – anketa a video pozvánka:
https://www.facebook.com/676720845695423/videos/193138599342969
Též posíláme pozvánku a odkaz na participační kontejner:
https://www.facebook.com/events/491915222120171?ref=newsfeed

Pokud máte zájem, prosím, akce se zúčastněte a dejte najevo svůj názor.

S pozdravem a přáním hezkého dne
Hana Lelková

Publikováno: 30.5.2021

Rubriky: 2021 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Územní studie Nové Dvory, metro D

Informace k projednávání petice

Vážení,

zdravíme každého z Vás v dnešní neradostné době. Předkládáme Vám informaci o aktivitách vycházejících z našich požadavků uvedených v petici.

V období po jednání na zastupitelstvu MHMP jsme intenzivně zjišťovali, jakou nejvhodnější formou by se měly realizovat požadavky uvedené v petici, jaké postavení a role v celé aktivitě bude mít Praha 12, spolek a občané dotčené oblasti. Diskutovali jsme o tom zejména s místostarostkou ing. Tylovou a panem Brůžkem, hledali jsme nejlepší varianty postupu a to s přihlédnutím k závaznosti studií, které by měly vzniknout, finančním možnostem, časové posloupnosti jednotlivých aktivit a v neposlední řadě i komunikaci jak s veřejností, tak s odborníky, vlastníky dotčených pozemků. Také nás zajímalo dění kolem Těšíkovy ulice, aktivity p. Kolára. S ním jsme se v lednu na MHMP domluvili na setkání, které se však neuskutečnilo.

Nejvhodnější formou, jak realizovat požadavky je zhotovení studie revitalizace sídliště. Ta zahrne tři oblasti, které jsme pracovně nazvali:

 1. životní prostředí – tj. revitalizace zelených ploch (zohlednění klimatických změn), chodníků, dětských hřišť, cvičebních prvků pro dospělé, městský mobiliář,… , řešení vnitrobloků, míst k posezení, umístění nádob komunálního odpadu…
 2. doprava a parkování – vazba nejen na metro D Nové dvory, též např. cyklostezka a její napojení na stávající strukturu, v širší vazbě i na místa nových pracovních příležitostí,…..
 3. zachování stávajícího stabilizovaného území a urbanistického pojetí, zlepšení občanské vybavenosti, komunitní centra,…

A co pro realizaci musí spolek i Praha 12 udělat?

 • Praha 12 – vyhlásila výběrové řízení na pozici projektového manažera, který by měl mít na starosti i studii revitalizace
 • vyhledat/oslovit spolupracovníky, odborníky, kteří by se podíleli na přípravě projektů k jednotlivým výše uvedeným oblastem a zahájit s nimi spolupráci
 • seznamovat se s obdobnými projekty, analytickými podklady, plány…
 • připravit podklady k diskusi se zástupci BD a SVJ

V provedení studie nás podporuje, v dopise ze dne 27.2.2020, Ing.arch. p. Hlaváček, náměstek primátora HMP pro oblast územního rozvoje a plánu.

V naší práci nás omezilo a veškerá plánovaná jednání zastavilo šíření koronaviru a opatření s ním spojená. Svůj čas nyní věnujeme nejen svým rodinám, práci, šití roušek, ale nezapomínáme na náš společný cíl a snažíme se shromáždit potřebné informace, abychom po skončení nouzových opatření mohli ve své práci pokračovat.

S přáním pevného zdraví Vám i Vašim  blízkým

Petiční výbor

Publikováno: 21.4.2020

Rubriky: 2020 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informace k projednávání petice

Poděkování

Petici proti projektu Bytového domu v místě dnešní Billy a nekoncepční zástavbě developery v celém našem sídlišti podepsalo za 6 dní

3 747 občanů.

Tento výsledek vyjadřuje naprosto jednoznačný nesouhlas obyvatelů, celé široké komunity s nyní navrženým projektem a apeluje na koncepční řešení všech problémů sídliště.

Děkujeme za jednoznačné vyjádření Vašeho názoru a věříme, že společně zachováme Kamýk jako příjemné místo pro život.

Petice byla předána na Ministerstvo pro místní rozvoj, Magistrát hlavního města Prahy a Městskou část Praha 12. Příslušné orgány mají ze zákona lhůtu 60 dní na projednání Petice a doufáme, že náš jednoznačný názor zohlední při svém rozhodování. (O dalším vývoji Vás budeme informovat.)

Ještě jednou moc děkujeme za Vaše zapojení a přejeme Vám krásné Vánoce.

Za petiční výbor Hana Lelková, Klára Sasínková, Martin Kejkula, Miloš Ungr. (Dycky Kamyk).

P.S.: Pokud budete mít chuť, můžete nám napsat/poslat, čeho si na Kamýku vážíte, proč se Vám tady líbí a co byste chtěli zachovat i pro budoucnost. Tyto Vaše podněty v jakékoliv formě (text, foto, obrázek, …) bychom zakomponovali do jednání s příslušnými orgány.

Podněty zasílejte na:
e-mail: kamykspolek@seznam.cz
nebo adresu:
Spolek náš Kamýk, Zárubova 506/4, 142 00 Praha

Publikováno: 9.12.2019

Rubriky: 2019 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem

Poděkování

Průvodní dopis k podání petice

V Praze 5. prosince 2019

Vážená paní,
vážený pane,

předáváme Vám Petici proti nadměrnému a nekoncepčnímu zahušťování sídlišť na Praze 12, proti kácení stromů a nevratným zásahům do přírody, proti neuváženému pronájmu/prodeji pozemků HMP resp. MČ – dále jen ‚petice‘.

Petice byla zpracována a podepisována v souladu s čl.18 Listiny základních práv a svobod a zák. č. 85/1990 Sb. o právu petičním. Pod petici se podepisovali občané v období od 23. do 30. listopadu 2019. Celkový počet podpisů pod peticí je 3 747 a každý podpis vyjadřuje svobodný a vážný souhlas s obsahem petice.

Petice je adresována Ministerstvu pro místní rozvoj, zastupitelům a radě Magistrátu hl. m. Prahy, zastupitelům a radě Úřadu městské části Praha 12.

Podepsaní občané vyjádřili svůj nesouhlas s nadměrným a nekoncepčním zahušťováním sídlišť na Praze 12 a zejména pak vyjádřili svůj nesouhlas s připravovanou výstavbou bytového domu/polyfunkčního domu v ulici Vosátkova (Billa) investora Trigema Building, a.s., v navrhované podobě, který převyšuje neúměrně okolní zástavbu a nesplňuje požadavky pro umisťování staveb ve stabilizovaném území a další závazné normy, předpisy.

Podepsaní občané nesouhlasí s nekoncepční, nahodilou výstavbou domů, která porušuje urbanistickou celistvost území sídliště, s výstavbou, která je povolována bez ohledu na to, zda nedochází k porušování zejména stavebních předpisů a právních norem. Nesouhlasí se zadlážděním travních ploch, které jsou ve vlastnictví HMP, s výrazným kácením vzrostlých dřevin. Nesouhlasí s neuváženým pronájmem/prodejem pozemků HMP resp. MČ.

Občané se obracejí na adresáty mimo jiné se žádostí, aby v rámci svých kompetencí jednali ve prospěch občanů, aby byla zpracována urbanistická studie v celé její šíři a to dříve, než dojde k nevratným zásahům a v návaznosti na stavbu metra D – přilehlou stanici Nové Dvory. S tím souvisí žádost, aby nebyly káceny vzrostlé stromy a byl co nejméně porušen stávající biotop.

Občané se obracejí na orgány státní správy, aby v územních a stavebních řízeních hájili práva obyvatel, aby zamezili snížení kvality bydlení, aby občané byli včas informováni a bylo s nimi diskutováno o změnách, které mají dopad do zastavěnosti území Prahy 12 a využívání veřejných prostor Prahy 12.

Za petiční výbor

PaedDr. Hana Lelková
Ing. Klára Sasinková
Ing. Martin Kejkula
Ing. Miloš Ungr

Petice proti nadměrnému a nekoncepčnímu zahušťování sídlišť na Praze 12

Rubriky: 2019 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Průvodní dopis k podání petice

Petice proti nadměrnému a nekoncepčnímu zahušťování sídlišť na Praze 12

Vážení,

v těchto dnech už uplynul třetí rok od chvíle, kdy jsme se sjednotili a společně začali vystupovat proti záměru TRIGEMY postavit v místě Billy ve Vosátkově ulici dva „mrakodrapy“.

Díky vám všem se nám zatím daří se proti tomuto záměru bránit. Pravda, o našem odvolání rozhodlo v náš prospěch Ministerstvo pro místní rozvoj, ale TRIGEMA se proti tomu odvolala a podniká věškeré kroky, aby svoje věže s téměř 200 byty tady postavila, zabrala značnou část parkovacích ploch, zeleně, výstavbou ohrozila okolní domy atd.

Nesouhlasíme s tím a věříme, že ani Vám není jedno, jak bude naše sídliště vypadat.

Naší jedinou možností, jak nyní dokázat, že nám počínání TRIGEMY není lhostejné, je poslat PETICI na Ministerstvo pro místní rozvoj a dokázat, že občané jsou jednotní a nechtějí na sídlišti „mrakodrapy“ a to teď a ani v budoucnosti, chtějí žít v příjemném prostředí hodném 21 století.

Obracíme se na vás na všechny a vaším prostřednictvím i na ostatní občany – vaše známé, přátele, kolegy, kteří vám v „boji“ s developerem a byrokracií fandí a předkládáme vám k podpisu PETICI, ve které žádáme ministerstvo, magistrát a městskou část Prahy 12, aby jednali ve prospěch zájmu nás občanů.

Úspěch nám může přinést 2 tisíce podpisů.

Obracíme se na vedení družstev, SVJ –  informujte své členy , obracíme se i na jednotlivce – předložte PETICI k podpisu .

KAŽDÝ PODPIS SE POČÍTÁ.

Petice s podpisovým archem je přiložena. Podpisové archy si vytiskněte v potřebném množství (možno si archy po dohodě vyzvednout)

Je důležité, aby se osoby pod petici podepsaly jen jednou
podepsat se může každý člen rodiny, přátelé, známí….
podepsat se mohou i ti, kdo na sídlišti nebydlí, ale s peticí souhlasí
Pokud budete potřebovat bližší informace, radu, pomoc, neváhejte nás kontaktovat:

kamykspolek@seznam.cz

Informaci – leták o PETICI rozšíříme po sídlišti v neděli večer ikdyž víme, že ti, kteří nám nefandí, je strhávají. Nenechme se jimi zastrašit.

Termín odevzdání podpisových archů je nejpozději  30.11. t.r., abychom  PETICI mohli  v pondělí  2.12. 2019 odevzdat.

místo odevzdání podpisových archů:

Zárubova 506/4

29.11. mezi   15 – 19 hod.

30.11. mezi 10 – 12  hod.

Je možné dohodnout i jiný termín.

Za petiční výbor

Hana Lelková

Petice proti nadměrnému a nekoncepčnímu zahušťování sídlišť na Praze 12

Rubriky: 2019 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Petice proti nadměrnému a nekoncepčnímu zahušťování sídlišť na Praze 12

Pozvánka na členskou schůzi Spolku náš Kamýk

Výbor Spolku náš Kamýk zve své členy a příznivce na členskou schůzi, která se bude konat:
3. května 2018 19:00 hod.
Prezence: 18:45 hod
Místo konání: Základní škola Zárubova, Praha 4

Program
1. Prezence
2. Zahájení členské schůze
3. Zpráva výboru o založení spolku
4. Volba kontrolní komise
5. Informace o členství, členské příspěvky
6. Činnost spolku
7. Různé
8. Diskuse
9. Závěr

Ing. Klára Sasínková, předsedkyně výboru
PaedDr. Hana Lelková, místopředsedkyně výboru

Na schůzi budeme hovořit nejen o spolkových záležitostech, ale také o tom, jak se vyvíjí situace kolem plánované výstavby polyfunkčního domu a služebních bytů od TRIGEMY a jak bychom chtěli dále postupovat.

K dalším rozhodnutím a krokům potřebujeme znát Vaše názory a Vaši podporu.

V dokumentech najdete přihlášky do spolku a to jak pro jednotllivce, tak pro SVJ či BD.

Rubriky: 2018 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na členskou schůzi Spolku náš Kamýk

Sídliště Kamýk
Spolek pro Modřany
Spolek Pro Komořany

Rubriky: Odkazy | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem

Přihlášky do spolku

Zde si můžete stáhnout přihlášky do našeho spolku:

Přihláška pro fyzickou osobu

Přihláška pro právnickou osobu

Rubriky: 2017, Dokumenty | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Přihlášky do spolku

Stanovy spolku

Článek I
Název spolku
„Spolek náš Kamýk“ (dále jen spolek)

Článek II
Sídlo spolku Zárubova 505/6, 142 00 Praha 4

Článek III
Charakter a účel spolku

Spolek je nezávislou a dobrovolnou právnickou osobou, sdružující fyzické a právnické osoby. Spolek je založený za účelem podpory prosazování zájmů občanů, žijících v Praze 12, zejména pak v lokalitě Kamýk, a to zejména v oblastech:

 • všech činností směřujících k uchování a zlepšení kvality bydlení a života v obci
 • bránění a devastaci lokality neuváženými a nenapravitelnými zásahy jako např. v případě nové zástavby a architektonického řešení výstavby, devastaci krajiny,…
 • podpory a prosazování širší účasti veřejnosti v řízeních týkajících se např. zlepšení dopravy, bezpečnosti, životního prostředí,…
 • účasti ve správních a jiných řízení, při nichž jsou nebo mohou být dotčeny zájmy a kvalita života členů spolku a dalších obyvatel
 • organizování petičních aktivit směřujících k uchování, zlepšení životního prostředí atp.

Článek IV
Vznik a zánik členství, práva a povinnosti členů

 1.  Členem spolku se může stát jakákoliv fyzická osoba starší 18 let a právnická osoba.
 2. Členství ve spolku vzniká předáním vyplněné přihlášky do spolku a zaplacením členského příspěvku, jehož roční výši stanoví členská schůze. Tímto okamžikem vznikají práva člena spolku a současně se člen zavazuje plnit základní povinnosti plynoucí pro něj z tohoto členství.
 3.  Práva člena spolku:
  a) podílet se na činnosti spolku,
  b) spolurozhodovat o činnosti a hospodaření spolku,
  c) volit orgány spolku,
  d) být volen do orgánů spolku,
  e) svými připomínkami a podněty přispět ke zlepšení činnosti spolku
 4. Povinnosti člena spolku:
  a) dodržovat stanovy spolku,
  b) podílet se na činnosti spolku,
  c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku, do nichž byl jmenován či volen,
  d) nevystupovat a nejednat proti účelu spolku
  e) platit řádně členské příspěvky
 5. Členství spolku zaniká:
  a) vystoupením ze spolku formou předání písemné odhlášky člena spolku předsedovi spolku.
  b) vyloučením členskou schůzí pro porušování stanov spolku
  c) úmrtím

Článek
Orgány spolku

Oddíl 1 – Nejvyšší orgán spolku

 1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze svolávaná statutárním orgánem jedenkrát za rok nebo jinak podle potřeby.
 2. Působnost členské schůze plní rovněž shromáždění delegátů.
 3. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li účastna alespoň nadpoloviční většina členů. Usnesení jsou přijata většinou hlasů členů přítomných v době usnášení. Každý člen má jeden hlas.
 4. Shromáždění delegátů je usnášeníschopné, je-li účastna alespoň nadpoloviční většina delegátů. Usnesení jsou přijata většinou hlasů delegátů přítomných v době usnášení. Každý delegát má jeden hlas.
 5. Členská schůze volí statutární a kontrolní komisi spolku, schvaluje výroční zprávu, hospodaření a rozpočet spolku, plán činnosti, vyjadřuje souhlas/nesouhlas s přijetím členů spolku a rozhoduje o jejich případném vyloučení, rozhoduje o případném zániku spolku.
 6. Členská schůze rozhoduje o změně stanov. Změna je přijata, je-li schůze účastna alespoň nadpoloviční většina členů a to nejméně dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných členů.

Oddíl 2 – Statutární orgán spolku

 1.  Statutární orgán spolku je kolektivní a tvoří jej výbor spolku. Výbor má 3 členy: předsedu, místopředsedu, člena výboru a je volen členskou schůzí veřejnou volbou na období 3. let.
 2. Členská schůze může člena výboru odvolat.
 3. Člen výboru se může vzdát výkonu funkce. Vzdání funkce musí být učiněno písemně, adresováno výboru spolku.
 4. Vzdání se funkce bere na vědomí členská schůze.
 5. Výbor spolku svolává předseda, nebo jím pověřený člen výboru.
 6. Jménem spolku jsou oprávněni jednat: předseda, místopředseda a člen výboru každý zvlášť po předchozí vzájemné dohodě o dané věci, předseda samostatně ve věcech, kde by hrozilo nebezpečí prodlení. Ve zvláštních případech jsou oprávněni jednat jménem spolku další členové spolku pověřeni výborem. K platnosti úkonů je třeba podpisu alespoň jednoho z výše uvedených funkcionářů.
 7. Na jednání výboru jsou podle potřeby přizváni delegáti.

Oddíl 3 – Kontrolní komise

 1. Členská schůze volí tři členy kontrolní komise na období 3. let
 2. Kontrolní komise kontroluje hospodaření s majetkem spolku.

Oddíl 4 – Pracovní skupina

 1. Členové spolku mohou, po projednání a odsouhlasení výborem spolku, vytvářet pracovní skupiny k řešení vymezených činností, problémů, aktivit.

Oddíl 5 – Delegát

 1. Delegátem se stává člen spolku, který je zvolen členy spolku v jednotlivých pracovních skupinách nadpoloviční většinou. Členové volí delegáty na první schůzce pracovní skupiny veřejnou volbou na období 1 roku.
 2. Delegát svolává schůzky pracovní skupiny.
 3. Delegát přenáší do výboru spolku stanoviska schůzek pracovní skupiny, připomínky, podněty, stížnosti a doporučení členů. Na schůzkách skupiny informuje členy o jednání výboru spolku a zabezpečuje plnění rozhodnutí výboru.

Článek VI
Správní a hospodářský rok

 1. Správní rok začíná 1.prosince a končí 30. listopadu následujícího roku.
 2. Správní rok je funkčním obdobím všech volených členů orgánů spolku.
 3. Hospodářský rok začíná 1. ledna a končí 31. prosincem téhož roku.

Článek VII
Zásady hospodaření spolku

 1. Spolek hospodaří s majetkem (hmotné a finanční prostředky), který nabyl při svém vzniku a v průběhu své činnosti. Hospodaření se řídí obecně závaznými právními předpisy.
 2. Zdrojem příjmů jsou členské příspěvky, výtěžky z akcí pořádaných spolkem, výnosy ze jmění a sponzorské dary.
 3. Způsob užití příjmů je v souladu s účelem spolku stanoveným v Článku III.
 4. Účetní závěrku schvaluje členská schůze, která schvaluje výši odměn členům výboru.
 5. Prostředky nevyužité do konce správního roku se převádí do příštího správního roku.

Článek VIII
Kontrola hospodaření

 1. Kontrola hospodaření je prováděna průběžně kontrolní komisí spolku a jedenkrát ročně při výroční členské schůzi.

Článek IX
Zánik spolku

 1. Spolek zaniká:
  a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí členské schůze spolku,
  b) pravomocným rozhodnutím státních orgánů.
 2. Po zániku spolku a jeho likvidaci budou veškeré finanční prostředky použity na humanitární potřeby

Článek X
Závěrečná a přechodná ustanovení

 1.  Tyto stanovy byly schváleny jeho zakladateli dne 27.11.2017
 2. Zakladatelé jsou povinni svolat první členskou schůzi, přihlásí-li se do spolku nejméně 10 členů.
 3. Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, řídí se organizace a činnost spolku ustanoveními § 214 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník).

Osoba určená zakladateli k podání návrhu na zápis spolku do veřejného rejstříku:
PaedDr. Hana Lelková, nar. 23.2.1953, Zárubova 505/6, 142 00 Praha 4

V Praze dne 27. 11. 2017

Zakladatelé:
Ing. Klára Sasínková v.r.
PaedDr. Hana Lelková
v.r. Milan Skopový v.r.

Rubriky: 2017, Dokumenty | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Stanovy spolku